Starfax

Zadzwoń Teraz: 22 839 48 49

APLIKACJA AVAYA SOCPIA DESKTOP

Avaya Wideokonferencja Scopia Desktop StarfaxNiezależnie od tego, czy spotykasz się ze współpracownikami w biurze zdalnym, partnerami w różnych częściach kraju czy klientami na całym świecie, aplikacja Avaya Scopia® Desktop zapewnia wrażenie współpracy twarzą w twarz bezpośrednio na komputerze PC lub Mac. Po wejściu do sali konferencyjnej można zobaczyć swoich współpracowników i udostępniać im dokumenty, arkusze kalkulacyjne lub inne treści online oraz wprowadzać do nich przypisy. Aplikacja Scopia Desktop, cechująca się pełną interoperacyjnością, skutecznie rozszerza zastosowanie systemu do wideokonferencji w zakresie komunikacji głosowej, wideo i wymiany danych na użytkowników komputerów stacjonarnych. Scopia Desktop to prosta wtyczka do przeglądarki internetowej,która jest centralnie zarządzana, rozpowszechniana i wdrażana bez skomplikowanych opłat licencyjnych czy problemów z instalacją. Funkcja automatycznego przechodzenia zapory pomaga w zapewnieniu użytkownikom możliwości uczestnictwa w spotkaniach w dowolnym miejscu, a jednocześnie gwarantuje bezpieczeństwo, intuicyjną obsługę i wygodę. Wszystko, czego potrzebujesz, to połączenie z Internetem oraz komputer PC lub Mac. Aplikacja Scopia Desktop obsługuje najnowocześniejszą technologię w zakresie współpracy wideo, m.in. H.264 Scalable Video Coding (SVC), gwarantującą odporność na błędy, a także H.264 High Profile, co zapewnia efektywne wykorzystanie przepustowości i niższe koszty sieci.

 

Wideokonferencje w jakości HD


Z oferowanego systemu do wideokonferencji można korzystać na dowolnym komputerze Mac lub PC. W opartych na standardach wideokonferencjach w jakości HD może brać udział nawet 28 uczestników równocześnie. Dzięki infrastrukturze wideo Avaya Scopia aplikacja Scopia Desktop może łączyć się z systemami teleobecności, opartym na standardach pokojem do wideokonferencji w jakości HD oraz systemami stacjonarnymi, a także aplikacjami do komunikacji jednolitej, co zapewnia niezrównaną interoperacyjność.

Inteligentna wymiana danych

Możliwość współdzielenia ekranu lub poszczególnych aplikacji gwarantuje bezpieczeństwo i poufność. Kompleksowe narzędzia do dodawania przypisów pozwalają na wyróżnianie fragmentów prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów i obrazów. Oparte na standardach udostępnianie zawartości pomaga zapewnić interoperacyjność współpracy z dowolnym komputerem stacjonarnym, systemem do wideokonferencji lub urządzeniem mobilnym. Użytkownicy mogą natychmiast przeglądać wcześniej udostępnione materiały bez zakłócania przebiegu spotkania lub rejestrować jego treść z myślą o wykorzystaniu w przyszłości. Równoczesny przesył wideo i zawartości w jakości HD sprzyja pełnemu zaangażowaniu użytkowników.


Avaya Wideokonferencja Scopia Desktop StarfaxSpotkania — nadzór, prowadzenie i administrowanie

Prowadzący może rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie bądź strumieniowanie, zablokować konferencję albo zakończyć spotkanie. Inne opcje to możliwość wyświetlenia listy uczestników i wyciszenia hałaśliwych użytkowników, zatrzymania kamer lub po prostu rozłączenia osób niepożądanych. Prosty interfejs z obsługą wielodotyku pozwala na zmianę układów wideo, w tym zmianę ustawienia uczestników. Możliwość wyświetlania statystyk, takich jak używane kodeki, rozdzielczość, szybkość sieci i utrata pakietów, ułatwia rozwiązywanie problemów.


Wbudowane przechodzenie zapory i NAT

Dzięki automatycznej wbudowanej funkcji przechodzenia zapory i NAT można korzystać z zalet łączności ponad granicami przedsiębiorstwa przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa obowiązujących w organizacji.


Bez skomplikowanego licencjonowania

Wystarczy kliknąć łącze, zainstalować wtyczkę przeglądarki i nawiązać połączenie — żadnych skomplikowanych opłat licencyjnych ani problemów z instalacją. Dzięki zbieżnemu modelowi licencjonowania współpraca wideo jest łatwa dla pracowników, partnerów, dostawców, studentów, klientów, a nawet przypadkowych użytkowników.

 

Scopia Desktop — specyfikacje

Komunikacja

• Interoperacyjność H.323 i SIP przez Scopia MCU

Środowisko w jakości HD

• Wideo HD przy użyciu H.264 do 720p

• Obsługa technologii H.264 High Profi­le zmniejszającej wymagania dotyczące przepustowości nawet o 50% i obniżającej koszty związane z siecią

• Wbudowane rozszerzone wykrywanie pro­cesora pozwalające na równoczesne dzia­łanie innych aplikacji komputerowych

• Wyjątkowa tolerancja na błędy sieci dzięki obsłudze technologii H.264 Scalable Video Coding (SVC)

• Adaptacja przepustowości NetSen­se na potrzeby wysokiej jakości w nieza­rządzanych połączeniach internetowych i bezprzewodowych

• Prezentacje w jakości HD przy użyciu H.264 do rozdzielczości 720p

Typy spotkań

• Spotkania niemoderowane — każdy może nimi sterować

• Spotkania moderowane — z numerem PIN moderatora umożliwiającym sterowanieAvaya Scopia Desktop Starfax

• Osobiste pokoje wirtualne

Wymiana danych

• Wymiana danych z przypisami oparta na standardzie H.239

• Wymiana danych zgodna z systemem kon­ferencyjnym (H.263+, H.264 HD)

• Indywidualne przeglądanie wcześniej za­prezentowanych danych bez zakłócania przebiegu spotkania

• Czat tekstowy z emotikonami

• Czat tekstowy przesyłany do systemów konferencyjnych jako nakładka wideo

 

 

Wybór układu

• Wybór układu osobistego (przy użyciu platformy Avaya Scopia Elite)

• Funkcja przeciągania i upuszczania (przy użyciu platformy Scopia Elite)

• Koncentracja na przekazie wideo lub da­nych albo oba elementy obok siebie

• Pełnoekranowy tryb wideo lub danych

• Funkcje automatyczne zależne od kontek­stu spotkania

Funkcje sterowania przez użytkownika

• Włączanie/wyłączanie wyciszania

• Uruchamianie/zatrzymywanie wideo

• Włączanie/wyłączanie własnego obrazu

• Oddzwanianie pod numer głosowy lub wideo

• Wyświetlanie skonsolidowanej listy uczestników (systemy na komputery stacjonarne i do pokoi konferencyjnych)

• Klawiatura DTMF

Funkcje moderacji

• Uzyskiwanie praw do moderacji (może wymagać numeru PIN moderatora)

• Blokowanie spotkania

• Przerywanie spotkania

• Zapraszanie uczestników łączących się za pośrednictwem telefonu (bez szczegóło­wej wiedzy na temat planu wybierania)

 

Uruchamianie/zatrzymywanie strumieniowania

• Wyciszanie, wyłączanie wyciszania i rozłączanie dowolnego użytkownika

• Tryb wykładu (przy użyciu platformy Scopia Elite)

• Prośby o odezwanie się/podniesienie ręki

• Zdalne sterowanie kamerą (w syste­mach konferencyjnych)

Wbudowane przechodzenie NAT i zapory

• Automatyczne wbudowane przecho­dzenie zapory

• Automatyczna obsługa lokalnych i zdal­nych sieci prywatnych NAT

• Automatyczne wykrywanie optymalnej ścieżki multimediów: UDP lub TCP

Bezpieczeństwo

• Szyfrowany IU i przesył sygnału przez HTTPS (AES-128)

• Szyfrowany przesył multimediów przez SRTP (AES-128)

• Administrator może zainstalować wła­sne zaufane certyfikaty

• Wstępnie zdefiniowane pokoje wirtu­alne — tryb, w którym można używać tylko wstępnie zdefiniowanych pokoi wirtualnych

• Funkcja poczekalni — spotkanie za­czyna się dopiero w chwili dołączenia moderatora

• Losowy zabezpieczający numer PIN ko­nieczny do uzyskania dostępu do poko­ju wirtualnego

• Autoryzacja użytkownika

 

Zarządzanie

• Zarządzanie połączeniami zależne od przepustowości

• Scentralizowane monitorowanie

Planowanie i rezerwacja

• Wtyczka Microsoft Outlook i IBM Notes ułatwiająca planowanie spotkań

• Planowanie spotkań przez Internet w do­wolnej przeglądarce

• Możliwość rezerwowania portów zapew­niająca dostępność podczas kluczowych spotkań

Strumieniowanie (Scopia Content Center)

• Strumieniowanie w jakości HD

• Obsługa uczestników z możliwością tylko wyświetlania

• Równoczesne strumieniowanie dźwięku, wideo i danych

• Tryby łączenia z wieloma odbiorcami lub jednym odbiorcą

• Do 600 strumieni z jednym odbiorcą na pojedynczym serwerze

 

Nagrywanie i odtwarzanie (Scopia Content Center — opcja)

• Nagrywanie HD

• Nagrywanie dźwięku, wideo, danych i przypisów

• Automatyczna publikacja nagrań zapewnia­jąca łatwy dostęp przez Internet

• Zabezpieczenie dostępu numerem PIN lub przy użyciu zasad poufności

• Administrator może zezwolić na nagry­wanie wszystkim lub tylko określonym użytkownikom

• Funkcja zapisu nagrań umożliwiająca póź­niejsze przeglądanie offline

• Definiowanie kategorii nagrań

• Łatwe wyszukiwanie nagrań

• Obsługa wielu dzierżawców

Wymagania dotyczące komputera klienckiego

• System operacyjny: Microsoft Windows, Mac OS X

• Przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome

• Szczegółowe informacje na temat wyma­gań systemowych można znaleźć w reje­strach zmian poszczególnych wersji

 

Prezentacja

Nie Czekaj!

Otwarte Poniedziałek -Piątek, 9:00 - 17:00

Społeczności

1

Watch Guard - USA

505 Fifth Avenue South, Suite 500, Seattle, WA 98104
2

Starfax - Polska

ul. Mickiewicza 25, 01-551 Warszawa
3

Panasonic - Japonia

Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501,